h

Buurtonderzoek “De Blink”

4 december 2014

Buurtonderzoek “De Blink”

Foto: SP

Op de Blink is ruimte genoeg.


Tijdens de behandeling van de Kadernota op 3 juli 2014 heeft de fractievoorzitter van de SP de herinrichting van de Blink genoemd en in de Ommelander Courant van maandag 14 juli kwam daarop een ingezonden brief , met als titel: water terug in centrum Uithuizen waarin de brievenschrijfster stelt:

"We kunnen er met elkaar toch wel een fijn plein van maken", Misschien moeten we al de ideeën opsturen naar het gemeentehuis ter inspiratie.

 

Het buurtonderzoek


De Blink “leeft niet” in het dagelijks leven van de inwoners, maar wel in hun hoofd en hart, dat blijkt.

De afdeling SP Eemsmond voegde daad bij het woord : SP in de Raad en op de Straat en is naar aanleiding van die ingezonden reactie in de Ommelander Courant een klein buurtonderzoek gestart naar wat er leeft aan ideeën omtrent de Blink.

Tijdens de Jaarmarkt en de derde zaterdagen van de SP op straat heeft de afdeling twee vragen voorgelegd aan de bewoners, de ondernemers op de Blink, het winkelend publiek en de ondernemers op de markt.

De twee vragen luiden :

1. Wat vind u van de Blink op dit moment ?

Alle vier groepen waren weinig creatief en opbeurend in de beantwoording van deze vraag :

Saai, kaal, stil, leeg, het lijkt wel een plein in Moskou.

Als uitzondering was er een opmerking dat de prullenbakken misschien wat vaker geleegd konden worden.

            2. Wat zou u willen veranderen ?

Bij deze vraag, bleek hoe de betrokken gebruikers van de Blink volop ideeën hebben. Een voorkeur ging uit naar iets wat echt borrelt en bruist : een waterpartij of een fontein en naar meer groen met zitjes zodat je ook van dat borrelen en bruisen kan genieten. Geen Oost Europees plein, maar meer een knus plein zo als men dat bij onze oosterbuur vlak over de grens(Duitsland) wel ziet in de kleine stadjes.

Een greep uit de opmerkingen van de bezoekers van de Jaarmarkt en het winkelend publiek en bewoners:

 • De Markt op de Blink
 • Een grote eik op de Blink
 • Meer groen, meer zitjes
 • Schaatsbaan in de winter
 • Herstellen in oude glorie, Boterdiep doortrekken
 • Terrassen op de Blink
 • Een groot terras op de Blink
 • Fietsenrekken op de Blink zodat de fiets makkelijk geparkeerd kan worden.
 • Een ontmoetings/inloophuis op de Blink, bv de oude SNS-bank.
 • Kermis op de Blink
 • Muziekkoepel
 • Speeltoestellen voor kinderen
 • Kiosken met kleine winkeltjes

Wel of geen verkeer op de Blink:

 • Wel verkeer over de Blink, ongeveer 20 %
 • Geen verkeer op de Blink, ong. 80 %

Er waren natuurlijk ook mensen die tevreden zijn met de Blink van nu, maar dat is een duidelijke minderheid.

Bij de bewoners kwam naast bovenstaande de wens naar voren:

 • Betere en meer (eigen) parkeerplaatsen voor de omwonenden.

De ondernemers hebben andere prioriteiten:

 • Zij delen wel een betere aankleding van het plein, maar zien graag de Blink weer open voor verkeer, met parkeer inhammen en parkeerplaatsen voor invaliden, ook eenrichting verkeer is een optie.
 • Wel zou op zaterdag de Blink afgesloten kunnen worden voor verkeer als de markt terug zou komen op de Blink.
 • Op een enkele ondernemer na is er niet veel weerstand tegen de markt, maar graag houden de ondernemers een vinger in de pap . Zij zien ook wel de voordelen van de levendigheid die de markt met zich meebrengt, maar er worden een aantal voorwaarden genoemd zoals de plaats waar de markt gehouden wordt en op speciale feestdagen en braderieën, sportevenementen andere grote evenementen geen markt. De markt mag de loop naar de winkels niet in de weg staan.

De ondernemers op de markt

 • Op één ondernemer na, zeiden alle andere ondernemers volmondig Ja tegen het plan de Markt op de Blink. De ondernemer die het er niet mee eens was, is inmiddels al vertrokken wegens te weinig klandizie wat volgens hem aan de huidige standplaats lag.

De voorwaarden, bedenkingen en wensen van deze groep ondernemers:

 • Continuïteit van het aantal marktdagen
 • De houding van de ondernemers op de Blink wordt als moeizaam ervaren
 • Blijvende stagelden, geen verhoging door verhuizing naar de Blink
 • Vaste staanplaatsen tegenover elkaar, niet met de “ruggen” naar elkaar toe
 • Technische faciliteiten zoals de stroomvoorziening.
 • De markt een vaste plek op de Blink, niet afhankelijk van de eventuele grote evenementen.

Conclusie:

Natuurlijk is dit geen wetenschappelijk onderzoek, de SP afdeling heeft geprobeerd een inkijk te maken in wat er leeft in en om de Blink zonder er een politieke kleur aan te geven.

 • Duidelijk komt naar voren dat alle gevraagde groepen graag een andere invulling van de Blink willen.
 • De grote meerderheid is niet tevreden. Ook blijkt aangaande de veel gehoorde wens : de Markt naar de Blink, dat er mogelijkheden zijn om tot een overeenstemming te komen tussen de betrokken partijen. Daarin zou de gemeente een leidende rol kunnen spelen. Is het een optie

Wij hopen dat alle betrokken partijen en de Gemeente tot een blinkende Blink komen, waarvan wij kunnen zeggen: dat hebben wij met elkaar tot stand gebracht, geweldig toch !!!

 

Reactie toevoegen

U bent hier