h

Nieuws uit 2019

18 december 2019

Congres van de SP

Foto: Harma

Onze leden Harma Wieringa, Eltjo Kooi, Menno Danhof en Rinze Mook hebben op zaterdag 14 december, als vertegenwoordiging van onze afdeling het Hogeland, deelgenomen aan het Congres van de SP in Nieuwegein. Hieronder een verslag van die dag.

Lees verder
11 december 2019

Ontwerp bestemmingsplan kortsluiting in Winsum

Foto: Tiny

Vanavond hebben we in de raad het besluit over het Ontwerp Bestemmingsplan m.b.t. de Kortsluitverbinding in Winsum, SP zal tegen stemmen. Hier een bijdrage van de Bloemenbuurt over het ontwerp-bestemmingsplan Kortsluiting-1. 

Lees verder
1 december 2019

Dualisme of ja-knikken?

Vraag en antwoord tussen de SP en Gemeentebelangen tijdens  raadsvergadering van 27 november gaven mij een aanleiding om dit stuk nu te schrijven.  Op de opmerking dat Gemeentebelangen zich niet aan de verkiezingsbelofte te houden met betrekking tot het niet instemmen met het voorgestelde tracé voor de Kortsluiting in Winsum reageerde de woordvoerder van Gemeentebelangen dat een verkiezingsprogramma niet 1 op 1 door te schuiven is naar een coalitieprogramma.  Daarop kwam vanuit onze fractie de vraag of de woordvoerder bekend is met het dualistisch systeem en zich dus niet altijd hoeft te conformeren aan het coalitieprogramma. De reactie daarop was kort. “Wij houden ons aan het coalitieprogramma.” 

Lees verder
13 november 2019

Gemeentelijke begroting

Hieronder de inbreng van de SP in de discussie die over de gemeentelijke begroting op 13 november 2019.

Betoog begroting eerste termijn:

Lees verder
1 oktober 2019

SP’ers en feestjes..

De toon van het stuk, geschreven door Berto Merx verraste me.

Lees verder
12 juli 2019

Klus mee.. met SP

Foto: Sandra

Pagina's

U bent hier